กู้เงิน ธ.ก.ส

รวบรวมแหล่งกู้เงิน ธ.ก.ส ขอยืมเงินธกส 2567

เงินเดือน

ต้องเป็นลูกค้า ธกส

วงเงิน

ไม่เกิน 23% ต่อปี

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด


จุดเด่นต่างๆในการปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส กับโครงการมาตรการของรัฐล่าสุด 2567/2024

กู้เงิน ธ.ก.ส สำหรับสินเชื่อล่าสุดจากโครงตามนโยบายรัฐบาล ที่ทุกคนกำลังติดตามข่าวกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งมีผลมากมายไม่ว่าจะการทำมาหากินยาก การโดนลดวันทำงาน พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ ทำให้ขาดรายได้ หรือรายได้ลดลง จึงจำเป็นจะต้องมาพึ่งสินเชื่อ ธกส 10000 บาท ล่าสุด

เงื่อนไข และข้อกำหนดของการกู้เงิน ธ.ก.ส กับกับมาตรการช่วยเหลือ 2567/2024

กู้เงิน ธ.ก.สกับ การกู้เงินฉุกเฉิน ธกส สู้ภัยโควิด19

สินเชื่อ ธกส สู้ภัยโควิด19 จะเป็นสินเชื่อฉุกเฉินที่ให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ กับ LINE @baacfamily โดยเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน โดยให้ระยะเวลาในการสมัครได้ถึง 31 ธันวาคม 2567 สำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด โดยจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้

จุดเด่นของกู้เงิน ธ.ก.สกับ การกู้เงินฉุกเฉิน ธกส สู้ภัยโควิด19

 • สินเชื่อธนาคารปล่อยวงเงิน 10,000 บาทต่อราย
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
 • ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 3 ปี 
 • ปลอดชำระต้นเงินสินเชื่อ ธกส 10000 บาทและดอกเบี้ยสำหรับ 6 เดือนแรก และเริ่มผ่อนชำระได้ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป
 • ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ ในการสมัครกู้เงิน ธ.ก.ส
 • ขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธันวาคม 2567

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด19

 • ผู้ที่ยืมเงินธกสจะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย และลูกจ้างภาคการเกษตร รวมไปถึงลูกค้าทั่วไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • ผู้กู้จะต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 
 • ผู้ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19

มาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้กู้เงิน ธ.ก.ส กับโครงการสินเชื่อต่างๆ

สำหรับผู้กู้เงิน ธ.ก.ส หากต้องการพักชำระหนี้เงินต้น โดยจะทำการพิจารณางวดชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อ ธกส ของเกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ซึ่งจะพักชำระต้นเงินออกไป 6 เดือนจนถึง 1 ปี โดยจะนับจากงวดที่ชำระไปล่าสุด และโดยจะให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้ายังต้องชำระดอกเบี้ยอยู่นั่นเอง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้กู้เงิน ธ.ก.ส

 • สำหรับโครงการต่างๆจากสินเชื่อธนาคาร เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. จะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย
 • จะต้องเป็นลูกจ้างภาคการเกษตร ที่จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน ธกส จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 จากพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีประกาศจากทางรัฐบาล และมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ ธ.ก.สสำหรับไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆ หรือเพื่อนำไปทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเริ่มต้นกิจการเล็กๆ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อฉับไวกู้ได้ตั้งแต่ 5000–10000 บาท

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

30% ต่อปี

วงเงินบัตร

เริ่มต้น 5000-10000 บาท

กู้เงิน 50000 บาท เพื่อนำเงินลงทุนสักก้อนดอกเบี้ยถูก

เงินเดือน

8,000 บาท

วงเงิน

ไม่เกิน 28% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 50,000 บาท