กู้เงินทำธุรกิจ

ต้องการกู้เงินทำธุรกิจ หาเงินลงทุนทำธุรกิจ sme

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 14% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นไป


วิธีกู้เงินทำธุรกิจ กับแผนธุรกิจที่ต้องทำได้จริง มีเอกสารอ้างอิง กู้ผ่านแน่นอน 2567/2024

เรื่องทำธุรกิจเป็นเรื่องที่จะต้องมีการวางแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีกู้เงินทำธุรกิจ และจะต้องเป็นการเขียนโดยมีข้อมูลอ้างอิง ทำได้จริงและสามารถปรับและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในการอนาคต โดยจะต้องเป็นการนำเงินไปใช้ในธุรกิจ และทำให้มีกำไรได้

กู้เงินทำธุรกิจ sme จะมีและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 2567/2024

กู้เงินทำธุรกิจ จะต้องมีแผนธุรกิจก่อน

สำหรับคนที่ต้องการจะยื่นเรื่องขอกู้เงินทำธุรกิจเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ใช้หมุนเวียน หรือต้องการจะขยายกิจการกับทางธนาคาร นอกเหนือจากการสินเชื่ออื่นๆจะของการจัดทำแผนธุรกิจหรือให้มีการนำเสนอโครงการมาให้กับทางธนาคารเพื่อใช้พิจารณา ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme อีกอย่างหนึ่งโดยองค์ประกอบของธุรกิจนั้นๆจะต้องมีดังนี้

  1. ธุรกิจนั้นมีลักษณะในการดำเนินการอย่างไร
  2. รายรับรายจ่ายของธุรกิจเป็นอย่างไร
  3. ลูกค้าหรือเป้าหมายของธุรกิจเป็นใคร
  4. ผลกำไรของธุรกิจต่อปีเท่าไหร่
  5. วิธีการดำเนินการธุรกิจในอนาคตจะทำอย่างไร

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับบางธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่เงื่อนไข และข้อกำหนดของแต่ละที่สำหรับการกู้เงินทำธุรกิจ และนอกจากนี้จะต้องมีการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารอีกด้วย

ดังนั้นการเตรียมตัวจึงมีความสำคัญมากๆ การกู้เงินทำธุรกิจใดๆก็ตาม ผู้กู้จะต้องรู้จักธุรกิจของตัวเองให้มากที่สุด จะต้องศึกษาธุรกิจ การดำเนินงาน เพื่อให้ได้กำไร ซึ่งจะมีผลต่อการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งการที่จะให้เงินกู้ใครไปลงทุนได้นั้นจะต้องมั่นใจว่า จะเป็นการนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจและก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมานั่นเอง ดังนั้นในการขอสินเชื่อ sme  ก็อาจจะไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ยาก หากมีการเตรียมตัวทำการบ้านไว้อย่างดีแล้ว 

กู้เงินทำธุรกิจ จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ

สำหรับการกู้เงินทำธุรกิจ สิ่งที่จะต้องใช้ก็คือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในการขอกู้สินเชื่อนั้นทางสถาบันการเงินจะต้องมีการเรียกหลักทรัพย์ประกันสำหรับค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ใช้ค้ำประกันนั้น จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเงื่อนไขในการใช้หลักทรัพย์นั้น ก็จะมีหลายปัจจัยที่ทางธนาคารจะใช้ในการพิจารณาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความเจริญที่จะมีโอกาสมีราคาปรับสูงสุด กับการประเมินราคา ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติที่อาจจะทำให้ได้รับการอนุมัติเร็ว และวงเงินสินเชื่อในจำนวนเงินมากขึ้น

กู้เงินทำธุรกิจ ต้องหลักฐานการเงิน มีรายได้จากการทำธุรกิจ 

ในการกู้สินเชื่อธุรกิจ sme นอกจากหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันแล้ว ก็ยังจะต้องใช้ รายการเดินบัญชีของธุรกิจย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อที่ทางธนาคารจะใช้ในการตรวจสอบธุรกิจว่ามีรายรับรายจ่ายเท่าไร มีกำไรมากน้อยขนาดไหน รวมถึงมีเงินคงเหลือเท่าไร เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาว่าเราจะสามารถผ่อนชำระคืนกับสถาบันการเงินตามวงเงินที่ขอกู้เงินทำธุรกิจได้หรือไม่

ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อจะขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจ sme ซึ่งผู้ประกอบการหลายคนจะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบ การเขียนแผนธุรกิจจากความเป็นจริงที่จะต้องทำได้ด้วย และด้วยเป็นวงเงินสินเชื่อจำนวนมาก ทางธนาคารอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ดังนั้นแผนธุรกิจจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับเอกสารแสดงรายได้ และหลักทรัพย์ที่ใช้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อตั้งหลักเงินทันเด้อ scb ผ่านแอพ

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 33% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 50,000 บาท

แอพสินเชื่อของแอพเถ้าแก่ยืมเงินอนุมัติจริงไหม

เงินเดือน

8,000 บาท

วงเงิน

ไม่เกิน 36% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 10,000 บาท