วิธีโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีทำอย่างไร ดูช่องทางรับเงินเราชนะและขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ 2567/2024

โอนเงินเราชนะเข้าบัญชีกับช่องทางรับเงินเราชนะ และการใช้เงินเราชนะอย่างไร

โอนเงินเราชนะเข้าบัญชีได้มั้ย เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยที่สุดสำหรับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ไม่ใช่เพียงโครงการเราชนะเท่านั้น แต่รวมไปถึง โครงการคนละครึ่ง โครงการเรารักกันของกลุ่ม ม.33 หรือ ม.39 ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าเทียมกันโดยจะทยอยให้ และก็จะมีเงื่อนไขในการรับเงินเราชนะอย่างไร กับเราชนะใช้อย่างไร ที่ทุกคนจะต้องรู้

สิ่งที่ต้องรู้ของโครงการเราชนะ กับการโอนเงินเราชนะเข้าบัญชี

สามารถจะโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีได้มั้ย

เงินจากโครงการเราชนะไม่สามารถโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีธนาคารได้ หรือแม้กระทั่งการเติมเงินมือถือต่าง ๆ ได้ โดยจะได้ใช้ได้เฉพาะนำไปซื้อสินค้าต่าง ๆ และจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น โดยจะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และร้านธงฟ้า รวมไปถึงใช้จ่ายกับบริการต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้เท่านั้น

โอนเงินเราชนะเข้าบัญชี กับช่องทางรับเงินเราชนะ

สำหรับช่องทางรับเงินเราชนะ ตามที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้น หรือตั้งแต่เริ่มมีโครงการรัฐบาลต่าง ๆ จะต้องมีการรับโอนเงินเราชนะเข้าบัญชี e-Wallet ในแอพเป๋าตัง และสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเข้า e-Mpney ในบัตร เพื่อไว้ใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าธงฟ้าได้เลย  เพียงยื่นบัตรเพื่อชำระเงินเท่านั้นเอง ดังนั้นช่องทางรับเงินเราชนะ จะมี 2 ช่องทาง และไม่สามารถจะโอนเงินจากเราชนะเข้าธนาคารได้ จะต้องใช้งานผ่านทั้ง 2 ช่องทางนี้เท่านั้น

  1. รับผ่าน e-Wallet ในแอปเป๋าตัง
  2. รับผ่าน e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โอนเงินเราชนะเข้าบัญชี และขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ

ปกติโอนเงินเราชนะเข้าบัญชี สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการต่าง ๆ ของทางรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะ คนละครึ่ง หรืออื่นๆ ที่เคยได้รับสิทธิ์ไปแล้ว จากขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและได้ผ่านการคัดกรองแล้วเรียบร้อย จะได้รับสิทธิ์โดยทันทีสำหรับโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบันที่มีเงินช่วยเหลือ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์และได้เข้าร่วมโครงการได้ก็จะมีดังนี้

  1. กลุ่มผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือบัตรคนจน จะได้รับโอนเงินเราชนะเข้าบัญชี e-Money .ในบัตร
  2. สำหรับกลุ่มเกษตรกร ช่องทางรับเงินเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแอปเป๋าตัง ตามแต่ละโครงการที่ได้รับ
  3. ผู้ทีไม่ได้อยู่ในประกันสังคมหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า ที่มีรายได้น้อย ก็จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการต่าง ๆ และจะได้รับโอนเงินเราชนะเข้าบัญชี e-Wallet ในแอปเป๋าตัง
  4. กลุ่มผู้ใช้แรงงานต่าง ๆ  เช่น วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  คนขับแท็กซี่ คนขับรถส่งอาหาร เป็นต้น  หากได้มีการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มโครงการเราชนะ รวมถึงโครงการต่าง ๆ ก็จะได้รับสิทธิ์โอนเงินเราชนะเข้าบัญชี e-Wallet ในแอปเป๋าตัง
  5. กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่จะได้รับตามโครงการเรารักกัน หรือโครงการเราชนะก็จะได้รับเงินผ่าน e-Wallet ในแอปเป๋าตัง เช่นกัน