สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงินและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การสมัครและการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลาย ๆ คนคงจะได้ยินกันบ่อย สำหรับบรรดาบุคคลที่มีรายได้น้อย หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่าบัตรคนจน ซึ่งเราจะมาดูกันว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเดิมบ้าง หรือแม้แต่ หลักเกณฑ์ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เป็นอย่างไร และจะได้สิทธิ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง ล่าสุดในปี 2567/2024

รู้จักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2567/2024

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร ใครมีได้บ้าง

เป็นบัตรสวัสดิการจากรัฐบาลที่จะออกให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจะได้รับการช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นเงินหรือเป็นค่าใช้จ่าย ตามความจำเป็นโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ โดยก่อนอื่นมาดูกันว่า ผู้ที่สามารถจะได้สิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างในการสมัคร

 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. กำลังว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สามารถจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้
 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีได้แต่จะต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ 
 4. รายได้ต่อครัวเรือนจะต้องนำมาใช่ในการพิจารณาด้วย
 5. ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามีรถตั้งแต่ 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับสิทธิ์ช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้าง 2567

ในแต่ละเดือนจะมีเงินช่วยเหลือเป็นค่าดำรงชีพ ตามความจำเป็น ซึ่งบางรายการก็ไม่สามารถจะเบิกถอนเป็นเงินสดออกมาได้ และบางรายการจะต้องใช้จ่ายกับร้านค้าสวัสดิการที่รัฐบาลกำหนดมาได้เท่านั้น ซึ่งสามารถจะตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้โดยแต่ละรายการมาดังนี้

 • ค่าเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถจะเบิกถอนเป็นเงินสดได้
 1. ค่ารถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า  500 บาทต่อราย เฉพาะเขตพื้นที่ปรมณฑล และกรุงเทพ
 2. รถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อราย
 3. ค่ารถไฟ 500 ต่อราย
 • เงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภค หรือบริโภคที่จำเป็น จำนวน 200 บาท และ 300 บาท ตามอัตรารายได้ที่ได้รับต่อปี
 • เป็นส่วนการซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาต่อ 3 เดือน
 • เงินช่วยค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือน โดยจะต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
 • เงินช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาทตอครัวเรือน โดยจะต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ

จากปกติในแต่ละเดือนผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 800 บาทต่อเดือน แต่จะเพิ่มเติมอีก 200 บาท โดยจะโอนเข้ากระเป๋าเงินออนไลน์ e-Money ของบัตร และสามารถที่จะเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ใช้ และสามารถจะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีดังนี้

 1. จะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ 
 3. เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ