สมหวังเงินสั่งได้

สมัครสมหวังเงินสั่งได้ออนไลน์อนุมัติไว

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 12% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 150% ของราคาประเมินรถ


สมัครสมหวังเงินสั่งได้ กับเงื่อนไขและวงเงินที่จะได้รับ 2567/2024

สมหวังเงินสั่งได้ ดำเนินการโดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ให้คุณสมหวังกับทุกๆการสมัครสินเชื่อสมหวังเงินติดล้อ ซึ่งปัจจุบันนี้นอกจากจะมีสินเชื่อทะเบียนรถต่างๆแล้ว ยังมีสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ SME และสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ โดยถ้าหากจะถามว่าสินเชื่อสมหวังดีไหม ก็คงจะต้องดูในรายละเอียดต่างๆ กันได้ ซึ่งจะมาพูดกันถึงสินเชื่อเพื่อข้าราชการ และสินเชื่อธุรกิจ

แนะนำ 2 สินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้ ล่าสุด 2567/2024

สมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ SME

เป็นสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้ โดยการเปลี่ยนรถให้เป็นเงินทุน และก็ยังสามารถจะใช้รถในการประกอบอาชีพได้อย่างปกติ โดยผู้สมัครจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า เจ้าของแผงลอยต่างๆ จะเป็นรถเข็น เป็นห้องแถว หรือเป็นบริษัทเล็กๆ ก็สามารถจะยื่นกู้ได้ เพียงมีรถก็ทำให้มีเงินทุนได้ โดยจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • วงเงินสินเชื่อสมหวังจะให้ได้สูงสุดถึง 150% ของราคาที่ประเมินได้จากรถที่ลูกค้านำมาสมัครสินเชื่อสมหวังเงินติดล้อ
 • จะได้รับระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 24 – 72 เดือน และสามารถจะปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ SME

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ สมหวัง
 • ใช้สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยบริษัทอย่างถูกต้อง เดือนล่าสุด
 • หรือสามารถจะใช้เอกสารอื่นๆได้ โดยจะแสดงที่มาของรายได้ต่างๆที่สามารถจะตรวจสอบได้ ของผู้ขอสินเชื่อ หรือผู้ค้ำประกัน
 • ใช้สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง และสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ขึ้นไป
 • พร้อมด้วยรถที่ใช้ยื่นสมัครขอสินเชื่อเพื่อทำการตรวจสภาพ

สมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

เป็นสินเชื่อสมหวังที่จะให้เงินได้ทันทีภายใน 1 วันทำการ กับการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 3.55% ต่อปี ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด และให้มีระยะเวลาการให้สินเชื่อได้นานถึง 360 เดือน 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ สมหวัง
 • กรณีเปลี่ยนชื่อให้ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 
 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดตัวจริง เพื่อที่จะใช้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินสมหวังเงินสั่งได้ 
 • ให้ใช้สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับใช้ในการรับรับสินเชื่อสมหวัง

สมหวังเงินสั่งได้อนุมัติไวไหม

กรณีที่สมัครสินเชื่อสมหวังเงินติดล้อ หรือสินเชื่อสมหวังต่างๆ สามารถจะรู้ผลได้ภายใน 1 วันทำการหากเอกสารต่างๆ และเอกสารของหลักประกันที่จะนำมาใช้ในการยื่นขอสินเชื่อครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรถที่ต้องทำการตรวจสภาพเพื่อประเมินวงเงิน ซึ่งสามารถจะรอรับเงินได้ใน 1 วันนั้นได้เลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

easy money บริการโรงรับจํานําออนไลน์

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 28% ต่อปี

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด

ขอสินเชื่อบ้านกับธ.อ.ส สนใจกู้ ธ.อ.ส ให้วงเงินสูง

เงินเดือน

25000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

ไม่เกิน 13.5% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 3,000,000 บาท