ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินอาชีพอิสระ10000 ออนไลน์

เงินเดือน

30,000 บาท

วงเงิน

ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน

วงเงินบัตร

สูงสุด 50,000 บาท


ธนาคารออมสินอาชีพอิสระกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ล่าสุด 2566/2023

สินเชื่ออาชีพอิสระออมสินเป็นอีกหนึ่งธนาคารเพื่อประชาชน ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากจน ของประชาชนในแต่ละอาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นการแก้ไขการเป็นหนี้นอกระบบของบรรดาผู้ประกอบการรายย่อย กับสินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า สินเชื่ออนุมัติง่ายหรือล่าสุดกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ กับสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สินเชื่ออาชีพอิสระออมสินสำหรับการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ โดยธนาคารออมสินอาชีพอิสระ มีการขานรับกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยสามารถสมัครสินเชื่อออมสิน 10000 บาทและให้ยื่นกู้ผ่านแอพ MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยสำหรับเฟสแรกเริ่มต้นที่ 6 จังหวัดในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม และจะทำการขยายให้ธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ทั่วประเทศในเฟสต่อไป

สิทธิประโยชน์ธนาคารออมสินอาชีพอิสระสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

  1. เป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าที่จะอนุมัติให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
  2. ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เดือนละ 0.35% 
  3. ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 3 ปี แต่จะได้รับการเว้นระยะการผ่อนชำระได้สำหรับ 6 เดือนแรก โดยจะได้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 
  4. ผู้กู้สินเชื่ออาชีพอิสระออมสินนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 
  • เฟส 1 จะเริ่มกู้วันที่ 13 พ.ค. 2566 เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เขตสีแดง 
  • เฟส 2 จะเริ่มกู้สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 ได้วันที่ 20 พ.ค. 2566 ลูกค้าในเขตพื้นที่ทั่วไป และจะต้องเปิดใช้งานแอพ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2566
  • เฟส 3 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆที่ต้องการสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า โดยจะมีการแจ้งกำหนดเวลาอีกครั้ง

เอกสารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทกับสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

สิ่งที่ผู้กู้จะต้องมีหรือเตรียมเพื่อขอสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ออมสิน โดยจะต้องมีแอพ MyMo ซึ่งจะต้องขอใช้บริการก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2566 และจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำจากทางภาครัฐ สามารถจะสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระผ่านแอพได้เลยซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้เงินด่วนออนไลน์ โดยไม่ต้องมีการเตรียมเอกสาร นอกจากว่า ในการพิจารณา จะมีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งสามารถจะจัดการส่งผ่านแอพ MyMo ได้เลย

สินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระเช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน 10000 บาท

เมื่อลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ผ่านแอพ MyMo แล้วสำหรับการเช็คผลอนุมัติสามารถจะทำได้ผ่านแอพเช่นกัน โดยสามารถจะเช็คได้ทุกขั้นตอนรวมถึง การให้มีเพิ่มเติมเอกสาร หรือแม้แต่การทำสัญญาเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระ ออมสิน ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพให้กับผู้กู้ได้ทราบทุกขั้นตอน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สนใจกู้เงินสร้างบ้านที่ให้ดอกเบี้ยต่ำแต่ไม่มีเงิน

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 4.13-4.16%

วงเงินบัตร

100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง

ยืมเงิน 500 ด่วนหรือต้องการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่กำหนด

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด