เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้

บริการเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 33% ต่อปี

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด


รูปแบบของเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย2567/2024

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ กับทุกๆธุรกรรมการเงินต่างๆในปัจจุบันนี้ ต่างก็มักจะทำผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีวิธีการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน ทางแชทจากแพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านี้ถ้าหากมีการกู้เงินออนไลน์ มีการโอนเงิน มีผู้รับโอน สามารถจะทำเป็น+ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นสิ่งต่างๆที่กล่าวไปข้างต้น จึงถือว่าเป็นหลักฐานได้อย่างแน่นอน

รู้จักกับเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ กับกฎหมายการยืมเงิน 2567/2024

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ กับรูปแบบสัญญากู้ยืมเงิน ที่ต้องรู้

  1. สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบตายตัว ในการร่างสัญญาขึ้นมาแต่ละครั้งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎกระทรวงการคลัง
  2. กรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป หากไม่มีการทำสัญญา หรือไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ จะไม่สามารถฟ้องร้องหรือบังคับคดีได้
  3. สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ต่อปี หากเกินหากเกินกว่านี้จะถือว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นโมฆะทันที
  4. และในอีกกรณีก็คือห้ามคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น ทบดอก เหมือนกับเงินกู้นอกระบบ
  5. จะมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่หนี้เงินกู้ที่ทำสัญญานั้นถึงกำหนดชำระ

รูปแบบของเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ ที่ใช้ฟ้องร้องได้

  1. เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ กับการแสดงความต้องการเงินด่วนหรือการตกลงกู้เงินออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์แบบเรียลไทม์ (Real Time) เช่น Facetime หรือ Skype คือการตอบโต้เหมือนอยู่ต่อหน้ากันจริงๆ และเมื่อมีทั้งผู้ที่เสนอ และมีผู้ตอบรับข้อเสนอ จะถือว่าเกิดสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายขึ้นทันที และจากนั้นก็ยึดหลักประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้ ซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ต้องมีรูปแบบตายตัว
  2. เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ กับการแสดงความต้องการที่จะกู้เงินออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์แบบนอนเรียลไทม์ (Non – Real Time) เช่นเดียวกับรูปแบบข้างต้นโดยจะดำเนินการผ่านทาง อีเมล์ ไลน์ เฟซบุคแมสเซนเจอร์ หรือช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมได้จากที่กล่าวมาแล้ว

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ เหตุเกิดที่ไหน

จะระบุเวลาและสถานที่ที่เกิดการสำสัญญากู้ยืมเงินขึ้นที่ไหนสำหรับ เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ โดยจะพิจารณาจากอะไรเขตพื้นที่ ที่ใช้ในการเซ็นสัญญาในกรณีเกิดการฟ้องร้อง หรือข้อพิพาทกัน ซึ่งให้ใช้สถานที่ เขตพื้นที่ เมื่อ มีคำเสนอความต้องการเงินด่วน และมีการตอบสนองที่ตรงกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน หรือการรับส่งอีเมล์ รวมไปถึง แพลตฟอร์มการสนทนาต่างๆ เช่นทางไลน์ เฟซบุ๊ค ก็ถือว่าการทำสัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว 

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ กับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายการยืมเงินกับลายเซ็น ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลายมือชื่อของผู้กู้เงินด่วนออนไลน์ แต่หมายถึง ในทุกๆ ตัวอักษร ตัวเลข อักขระต่างๆ รวมไปถึง เสียงที่ใช้ในการสนทนา ที่จะระบุความเป็นตัวของคู่กรณีในเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ ซึ่งลายมือชื่อจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

  1. แบบที่สามารถจะเห็นได้ทั่วไปและรู้ได้ทันทีว่าเป็นของคนนั้น ซึ่งจะเกิดจากเจ้าของลายมือเองหรือไม่ก็ได้ในการทำสัญญากู้ยืมเงิน
  2. แบบที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ แต่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าด้วยการเทียบเคียงข้อมูลจนสามารถระบุตัวตนได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์วงเงิน 5000-10000 บาท

เงินเดือน

10,000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

ไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 2,000,000 บาท

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

เริ่มต้น 15-24% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 100,000 บาท