เมืองไทยลิสซิ่ง

เมืองไทยลิสซิ่ง ขอสินเชื่อรถทุกประเภทถูกที่สุด

เงินเดือน

12,000 บาท

วงเงิน

ไม่เกิน 24% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 1,500,000 บาท


เมืองไทยลิสซิ่งกับเงื่อนไขดอกเบี้ยลิสซิ่งถูกที่สุดกับสินเชื่อต่างๆ 2567/2024

เมืองไทยลิสซิ่ง หรือเมืองไทยแคปปิตอล ให้บริการประเภทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท และสามารถจะรับรถได้ทุกจังหวัด รวมถึงให้บริการกับลูกค้านอกพื้นที่ได้อีกด้วย สำหรับในการสมัครและการพิจารณาตามเงื่อนไขต่างๆ ถ้าเป็นประเภทสินเชื่อ รถ จะขึ้นอยู่กับ อายุการใช้งานนับจากวันที่จำทะเบียนรถและสภาพการใช้งานรถ รวมไปถึงโฉนดที่ดิน วงเงินจะขึ้นอยู่กับราคาที่ทำการประเมินได้

คำถามที่พบบ่อยๆกับเมืองไทยลิสซิ่ง กับประเภทสินเชื่อต่างๆ2567/2024

เมืองไทยลิสซิ่งให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่

  • สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ วงเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาท – 100,000 บาทและให้ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 – 50 เดือน
  • สินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ จะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 500,000  บาท โดยให้ระยะเวลาการชำระค่างวดเมืองไทยแคปปิตอลได้ตั้งแต่ 12 – 80 เดือน
  • เมืองไทยลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานสูงสุดตั้งแต่ 12 – 80 เดือน

เมืองไทยลิสซิ่ง กับการคิดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทสินเชื่อ

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเมืองไทยลิสซิ่ง ในแต่ละประเภทสินเชื่อทะเบียนรถ จะให้มีการคิดดอกเบี้ยลิสซิ่งถูกที่สุด รายเดือนเพียง 0.63% หรือคิดแบบลดต้นลดดอกต่อปีไม่เกิน 14.98% และคิดอัตราดอกเบี้ยโดยรวมสูงสุดจะไม่เกิน 0.77% ต่อเดือน และแบบลดต้นลดดอกต่อปีไม่เกิน 17.78% ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งตลอดอายุสัญญา

เมืองไทยลิสซิ่ง กับเมืองไทยลิสซิ่งต้องครอบครองรถกี่วัน

สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถของเมืองไทยแคปปิตอล สามารถจะสมัครได้ทันที เพียงได้ครอบครองรถที่จะนำมายื่นสมัครขอสินเชื่อได้เพียง 1 วัน โดยผู้สมัครจะต้องมีชื่อที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างถูกต้อง และต้องเป็นชื่อที่ตรงกันในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ

เมืองไทยลิสซิ่ง กับสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งต้องใช้คนค้ำไหม

จะเป็นประเภทสินเชื่อบุคคลจึงจำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นพนักงานบริษัทและจะต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยวงเงินสินเชื่อที่ได้จะนำไปใช้ได้ตามความตั้งใจ ไม่ระบุเจาะจงว่าจะต้องนำไปใช้กับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเมืองไทยลิสซิ่งให้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่ สำหรับสินเชื่อบุคคล

  • สำหรับคนที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทจะได้รับวงเงินสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
  • สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

เมืองไทยลิสซิ่ง มีโครงการ เมืองไทยลิสซิ่งพักหนี้มั้ย

เมืองไทยแคปปิตอล กับสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งทุกประเภท ได้มีมาตรการโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยให้มีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไป เพื่อให้ได้ลดการการชำระค่างวดต่อเดือนให้น้อยลง โดยให้มีการปรับสัญญาใหม่ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ซึ่งให้ลูกหนี้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสาขาบริษัทที่ทำสัญญาหรือสาขาใกล้บ้านได้ทันที

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เฮงลิสซิ่งบริการสินเชื่อบุคคล สมัครเลย

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 24% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 20,000 บาท

ยืมเงินออนไลน์ด่วนจากเงินดอกรายวัน หาสินเชื่อเงินด่วน

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่กำหนด

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด