เงินดอกรายวัน

ยืมเงินออนไลน์ด่วนจากเงินดอกรายวัน หาสินเชื่อเงินด่วน

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่กำหนด

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด


เงินดอกรายวัน กับอัตราดอกเบี้ยถูกกฎหมายจากสถาบันการเงินต่างๆ 2567/2024

เงินดอกรายวัน ทุกคนเข้าใจความหมายว่ายังไง? จริงๆ แล้ว ในทุกการกู้เงินไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเงินด่วนได้เงินไวใน 24 ชม กู้เงินด่วนรายเดือน หรือสินเชื่อรายวัน ต่างก็จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยทุกวันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะให้มีการคิดที่ร้อยละเท่าไหร่ ต่อปี และให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ด้วย

เงินดอกรายวัน กับบัตรเครดิต และสินเชื่อยืมเงินออนไลน์ด่วนต่างๆล่าสุด 2567/2024

เงินดอกรายวัน กับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกฎหมาย

จากกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้สินเชื่อรายวัน กู้เงินด่วนรายเดือน ผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินจะต้องคำนึงถึงดอกเบี้ย โดยกฏหมายกำหนดให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยโดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และหากการตกลงทำสัญญาร่วมกันแล้ว การลงข้อกำหนดในการคิดดอกเบี้ยก็จะต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายวันเกินกว่านี้ หากเกิดกรณีฟ้องร้อง ก็อาจจะทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะไปได้

เงินดอกรายวัน จากสถาบันการเงินต่างๆถูกกฎหมายไหม

น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนสงสัย เพราะขึ้นชื่อว่าสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยสินเชื่อเงินดอกรายวัน ก็ต้องถูกกฎหมายอยู่แล้วนะสิ เอ๊ะ! แต่ว่าก็กระทรวงการคลังกำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี แต่สำหรับบัตรเครดิตอาชีพอิสระ 2567 หรือบัตรเครดิตทั่วไปทำไมคิดดอกเบี้ยที่ 16% – 18% ต่อปี และในส่วนของสินเชื่อกู้เงินด่วนรายเดือนไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือสินเชื่อเงินด่วนได้เงินไวใน 24 ชม. จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 25% – 36% ต่อปี

สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายวัน แหล่งสินเชื่อยืมเงินออนไลน์ได้จริงต่างๆที่เรียกตัวเองว่าสถาบันการเงิน หรือการยืมเงินออนไลน์ด่วนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้นสามารถเรียกดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปีหรืออนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 654 

มีการอ้างถึงความจำเป็นในเศรษฐกิจไทยและเพื่อที่ธุรกิจของสถาบันการเงินต่าง ๆ จะสามารถอยู่รอดได้สำหรับเงินกู้รายเดือน รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายชื่อ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523ขึ้นมา และต่อมาได้มีการแก้ไขเป็นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) โดยจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการยกเว้นการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากเงินกู้ด่วนรายเดือน เงินดอกรายวันสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย

สถาบันการเงินที่จะให้ปล่อยเงินดอกรายวันที่ถูกกฎหมายมีที่ไหนบ้าง

  1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  2. ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
  3. บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจเครดิต ฟองซิเอร์ 
  4. สถาบันการเงินอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น อิออน มีบัตรกดเงินสด เงินดอกรายวัน อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี เป็นต้น

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

บริการศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

เริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน

วงเงินบัตร

ไม่เกิน 100,000 บาท

ต้องการกู้ธนาคารธนชาติหรือขอกู้เงินธนาคารธนชาติ

เงินเดือน

20000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

ไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 500,000 บาท