สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย เงินด่วน Xpress Loan

เงินเดือน

15,000 บาท

วงเงิน

25% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 50,000 บาท


สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย สมัครออนไลน์ให้วงเงินสินเชื่อสูงล่าสุด 2567/2024

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย ในการสมัครปัจจุบันสามารถสมัครผ่านแอพ K PLUS ได้ รู้ผลการสมัครไว รวมถึงการสมัครสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสาร โดยจะมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะเป็นวงเงินที่ผู้กู้สามารถจะนำไปใช้ได้ตามที่ต้องการ ๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายในครัวเรือน

แนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย และสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระล่าสุด

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยกับ Dolfin Money by KBank

เป็นการสมัครสินเชื่อกสิกรไทยออนไลน์ ผ่านแอพดอลฟิน ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อและลงทะเบียนด้วยแอพ K PLUS จึงจะสามารถสมัครวงเงินพร้อมใช้ เบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งดอลฟินมันนี่สามารถจะโหลดได้ทั้ง App Store, Google Play โดยจะให้วงสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย ได้สูงถึง 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1.5 ล้าน โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี ลักษณะการใช้งานจะเหมือนบัตรกดเงินสด หากไม่ใช้จะไม่มีดอกเบี้ย คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี บริบูรณ์

เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย Dolfin Money by KBank

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ สามารถจะอัพโหลดได้ภายในแอพ Dolfin Money by KBank โดยจะต้องใช้เป็นไฟล์นามสกุล JPG, PNG เท่านั้น

  • กรณีเป็นพนักงานประจำมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือมีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกัน 6 เดือน จะได้รับการยกเว้นเอกสารแสดงรายได้
  • สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยสำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น

1. ให้ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือใช้ 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้ 

  • สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการรายย่อย

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

  • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช้ 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่สามารถจะนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งนอกจากจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้ว ยังสามารถจะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ อย่างพ่อค้าแม่ค้า หรือร้านค้าต่างๆแบบเล็กๆ โดยจะให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% – 25% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ โดยเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย ที่ให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกันโดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับเวลาการผ่อนชำระแล้ว จะต้องไม่เกิน 70ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

  1. ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหากจำเป็นต้องใใช้รัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบการสมัครด้วย
  2. ให้ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง โดยอายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน หรือสามารถใช้ 50ทวิปีล่าสุดได้
  3. สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อตั้งหลักเงินทันเด้อ scb ผ่านแอพ

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 33% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 50,000 บาท

ขอสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ

เงินเดือน

30,000 บาท

วงเงิน

MRR +7% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 5 เท่าของรายได้