สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

เงินเดือน

15,000 บาท

วงเงิน

25% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 2,500,000 บาท


สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ 2567/2024

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันกับวิกฤตในเรื่องของการระบาดของไวรัสเอย คนที่ทำงานประจำเกือบครึ่งต้องผันตัวมาทำอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นค้าขาย เปิดทำธุรกิจเล็กบ้างใหญ่บ้าง ตามแต่กำลังความรู้ความสามารถที่มี บางคนก็มีทุนมาก บางคนก็มีทุนน้อย ก็จ้องหาแหล่งเงินทุนสำหรับอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ แล้วจะมีแหล่งไหนที่พอจะให้พึ่งได้บ้าง

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ กับการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ 2567/2024

การสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ

โดยปกติแล้วถ้าได้ยินชื่อว่าธนาคารกรุงเทพ เราจะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องการสมัครขอสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ หรือเป็นฟรีแลนซ์ สักเท่าไรนัก เพราะจะมีความคิดไม่มีทางจะได้รับการอนุมัติได้อย่างแน่นอน ตามที่ดูเงื่อนไขต่างๆของธนาคารแล้ว จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำหรือเป็นพนักงานบริษัท แต่จริงๆแล้วสำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ ทุกอาชีพที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน หรือรายได้อื่นๆที่อาจจะไม่เท่ากันทุกเดือน หรือจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย การผลิตสินค้าต่างๆขาย และเป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเองที่ถูกกฎหมาย  สามารถจะสมัครสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระได้ ขอให้มีเอกสารประกอบการขอสินเชื่ออย่างครบถ้วนแค่นั้นเอง

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ 

โดยส่วนมากสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ หรือจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ในการสมัครสินเชื่อ หากมีอาชีพอิสระ รวมถึงฟรีแลนซ์ด้วย จะใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจต่อสถาบันการเงินที่จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ สำหรับเอกสารต่างๆที่จะต้องใช้มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อ
  2. ใช้เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน 50ทวิปีล่าสุด เป็นต้น
  3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่จะนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ
  4. เอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น

สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงพูนผล

ไหนๆก็พูดกันมาถึงสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ ก็จะแนะนำเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์อย่าง สินเชื่อพูนผล ที่เหมาะกับผู้กู้ที่มีอาชีพอิสระทุกๆแขนง แต่จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะให้วงเงินสินเชื่อได้มากถึง 80% และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ทุกๆอาชีพ รวมถึงอาชีพอิสระ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ฉุกเฉิน หรือกำลังเดือดร้อน ก็มีอีกหลายๆธนาคารพร้อมจะให้การช่วยเหลือ ไม่ได้มีเพียงธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ขอเพียงแค่คุณสมบัติของผู้กู้ตรงตามเงื่อนไขของธนาคารนั่นเอง 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงพูนผล

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย
  2. จะต้องมีอายุครบ  20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  3. ผู้สมัครทำงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระก็สามารถสมัครได้
  4. ต้องใช้หลักทรัพย์ที่ปลอดภาระในการยื่นค้ำประกันสินเชื่ออาชีพอิสระ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ต้องการกู้เงินทำธุรกิจ หาเงินลงทุนทำธุรกิจ sme

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 14% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นไป

แอพผ่อนของสำหรับนักศึกษาไม่ใช้บัตรเครดิต

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 36% ต่อปี

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด