สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สินเชื่ออาชีพอิสระธกส.ตรวจสอบวงเงินออนไลน์

เงินเดือน

ต้องเป็นลูกค้าธกส

วงเงิน

ไม่เกิน 14% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 50,000 บาท


ธนาคาร ธ.ก.ส. ออกสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2567/2024

ธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารประชาชน ซึ่งจะมีสินเชื่อต่างให้บริการกับลูกค้า เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส, สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า หรือสินเชื่อเงินด่วน A-Cash  ที่ให้ลูกค้าสมัครออนไลน์ได้ รู้ผลการอนุมัติได้ไว ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. จะมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร และเพื่อต้องการนำไปเริ่มต้นหรือใช้หมุนเวียนในกิจการ

แนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าและสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ล่าสุด 2567/2024

เป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าหรือสินเชื่อฉุกเฉินกู้ภัยโควิด19 ที่จะให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน และให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 3 ปี และให้ปลอดดอกเบี้ย และเงินต้นได้ในระยะเวลา 6 เดือนแรกและจะเริ่มผ่อนได้ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป โดยสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส นี้ได้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นเกษตรกร หรือลูกจ้างภาคเกษตร 
 2. จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 3. ผู้สมัครสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพอิสระ และจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19
 4. ให้มีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนการพิจารณาตามเงื่อนไขของธนาคาร ธ.ก.ส และต้องไม่เป็นหนี้ NPL หรือค้างชำระหนี้มากกว่า 91 วันขึ้นไป

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส กับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash

เป็นสินเชื่อเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2567 เพื่อที่จะนำไปใช้ได้ตามเพิ่มสภาพคล่อง หรือค่าใช้จ่ายจำเป็น รวมถึงนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้ โดยจะให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 50,000 บาท และมีระยะเวลาการชำระภายใน 1 ปี และจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

 1. จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
 2. และในวันที่มีการทำเรื่องกู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
 3. จะต้องไม่อยู่ในช่วงของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส กับสินเชื่อธุรกิจรายย่อย

เป็นสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2567 ที่ให้กู้ง่าย และรู้ผลการอนุมัติไวโดยจะมีการให้ใช้บุคคลค้ำประกัน หรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกันได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และให้ใช้อสังหาริมทรัพย์จะให้กู้ได้ 80% ของราคาประเมินได้ หรือกรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน จะได้ 90% ของจำนวนเงินฝากในบัญชี 

สำหรับระยะเวลาในการผ่อนชำระ กรณีที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้มีระยะเวลาในการชำระคืนภายใน 12 เดือนและสูงสุด 18 เดือน หรือกรณีที่ใช้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส เป็นเงินลงทุน จะให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี และสูงสุดได้นานถึง 20 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และจะสามารถจะสมัครสินเชื่อได้ 
 3. ผู้สมัครจะต้องมีที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน และสามารถจะติดต่อได้สะดวก
 4. จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสำหรับสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2567

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงิน 300 ด่วนหรือเดือดร้อนเรื่องเงิน 100-500 บาท

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 28% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 300-500 บาท

เพื่อนแท้เงินด่วนบริการกู้เงินด่วนออนไลน์

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

เริ่มต้น 0.87% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 200,000 บาท