กู้ ธ.อ.ส

ขอสินเชื่อบ้านกับธ.อ.ส สนใจกู้ ธ.อ.ส ให้วงเงินสูง

เงินเดือน

25000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

ไม่เกิน 13.5% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 3,000,000 บาท


สินเชื่อเด่น กับการกู้ ธ.อ.ส โครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2567/2024

กู้ ธ.อ.ส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่จะให้บริการผลิตสินเชื่อธนาคารเกี่ยวกับการเช่าซื้อ ซึ่งมีหลายโครงการให้ลูกค้าเลือกยื่นสมัครให้ตรงตามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยมีทั้งโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ หรือสินเชื่อบุคคลทั่วไป

กู้ ธ.อ.ส กับสินเชื่อโครงการบ้านต่างๆที่น่าสนใจ 2567/2024

กู้ ธ.อ.ส กับสินเชื่อโครงการบ้านเอื้ออาทร

เป็นโครงการเงินกู้ ธกสที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน สำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อย ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถจะกู้ ธ.อ.ส ในราคาที่สามารถจะแบกรับไว้ได้ เพื่อให้ได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง โดยหากสนใจที่จะเช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านของธนาคาร ธอส. จะต้องจองสิทธิต่อการเคหะแห่งชาติ หรือการเคหะพื้นที่ก่อน โดย ธอส สินเชื่อ จะให้วงเงินเงินกู้ ธกสไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย และระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี หรือเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

กู้ ธ.อ.ส กับโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2567

เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่ดินพร้อมอาการ หรือเพื่อต้องการปลูกสร้างอาคาร โดยธอส สินเชื่อ บุคคล จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกัน โดยจะให้มีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 40 ปี โดยเมื่ออายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้ว ต้องเกิน 70 ปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 1. ปีที่ 1 = 2.86% ต่อปี
 2. ปีที่ 2 = 3.86% ต่อปี
 3. ปีที่ 3 = MRR – 1.29% ต่อปี
 4. ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุของสัญญา = MRR – 0.75% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้กู้ ธ.อ.ส กับโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2567

 1. ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ประจำไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 2. จะต้องไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อ ธอส ที่อยู่อาศัย และสถาบันการเงินอื่น

กู้ ธ.อ.ส กับสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) “โครงการบ้านล้านหลัง”

สินเชื่อเงินกู้ ธ.อ.ส โดยจะให้ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้พัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน

กู้ ธ.อ.ส กับสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in)

 1. เป็นธอส สินเชื่อ บุคคลเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น    
 2. ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง ขยายหรือซ่อมแซมอาคาร 
 3. เป็นธอส สินเชื่อ บุคคลเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และพร้อมปลูกสร้างอาคาร

โดยวงเงินกู้ ธ.อ.ส ให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ด้วยระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ธอสแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี หากเป็นข้าราชการ จะให้ไม่เกิน 75 ปี และคิดอัตราดอกบี้ยดังนี้

 1. ปีที่ 1 = 2.50% ต่อปี
 2. ปีที่ 2 = MRR  -3.15% ต่อปี
 3. ปีที่ 3 = MRR  -2.65% ต่อปี
 4. ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR – 0.50% ต่อปี

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ต้องการกู้เงินกรุงศรีอยุธยา หาเงินด่วนออนไลน์ 2567

เงินเดือน

15000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

ไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 5 เท่าของรายได้

วิธีกู้เงินธนาคารกรุงเทพ กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ

เงินเดือน

15000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

ไม่เกิน 23% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 30,000 บาท