ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน

ลงทะเบียนยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินผ่านแอพ Mymo

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่กำหนด

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด


ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน กับสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินล่าสุด 2566/2023

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน สำหรับธนาคารออมสินที่สามารถจะกู้เงินด่วนออมสินได้ตอนนี้จะมีอยู่รายการ คือการยืมเงินผ่านแอพออมสินจากบัตรกดเงินสด People Card และ Prima Card  ซึ่งหากใครยังไม่มีบัตรก็สามารถจะสมัครได้ เพื่อไว้ใช้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน หรือจำเป็นจริง ๆ และอีกรายการล่าสุด จะเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสู้ภัยโควิด19 สำหรับประชาชนทั่วไปและที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

การยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินและวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินล่าสุด 2566/2023

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน กับการยืมเงินผ่านแอพออมสิน

แอพออมสินในที่นี้ที่รู้จักกันดีก็คือ MyMo ที่จะใช้ยืมเงินฉุกเฉินได้ ในการขอใช้บริการจะแตกต่างธนาคารอื่นๆ คือจะต้องเข้าไปทำเรื่องที่สาขาธนาคารพร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารออมสินที่มีอยู่ หรือหากยังไม่มีสามารถจะเปิดบัญชีพร้อมกับเปิดใช้งานแอพได้โดยให้เจ้าหน้าที่จัดการลงทะเบียนให้ และสำหรับการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินได้จะเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งจะมีเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่จะได้ดังนี้

 • ให้ยืมเงินผ่านแอพออมสินได้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
 • ให้มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินต่ำที่ 0.35% ต่อเดือน
 • ให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 3 ปี และสิทธิพิเศษสำหรับ 6 เดือนแรกไม่ต้องชำระค่างวดและดอกเบี้ย แต่ให้ไปเริ่มผ่อนชำระได้ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป
 • การยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินกับสินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 จะกู้ได้ทางแอป MyMo เท่านั้น
 • คุณสมบัติของผู้จะได้รับสิทธิ์การยืมเงินผ่านแอพออมสิน จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงจามประกาศของรัฐบาลก่อนในลำดับแรก

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน กับบัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน

สำหรับการยืมเงินผ่านแอพออมสิน จากบัตรกดเงินสดลูกค้าจะต้องทำการสมัครบัตรและได้รับการอนุมัติแล้วเรียบร้อยก่อน และได้เพิ่มบัตรไว้ในแอป MyMo เพื่อยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน โดยจะสามารถจะทำการเบิกถอนเงินออกมาใช้ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการเงินด่วน โดยบัตรกดเงินสดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. บัตรกดเงินสด People Card สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะให้ยืมเงินฉุกเฉินได้ไม่เกิน 30,000 บาท 
 2. บัตรกดเงินสด Prima Card สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน โดยจะสามารถยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน และไม่เกิน 1.5 ล้านบาท กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินไม่เกิน 25% ต่อปี

คุณสมบัติยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน กับบัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน

 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้สมัครยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน จะต้องมีรายได้ประจำ 9,000 บาท สำหรับบัตรกดเงินสด People Card และ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตร Prima Card 
 • พนักงานประจำจะต้องมีอายุการทำงานมาแล้วมากกว่า 6 เดือน 
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเงินด่วน ต้องประกอบอาชีพมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ จะต้องมีการดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

บริการเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้

เงินเดือน

ไม่กำหนด

วงเงิน

ไม่เกิน 33% ต่อปี

วงเงินบัตร

ไม่กำหนด

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงศรี สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ง่าย

เงินเดือน

50,000 บาทขึ้นไป

วงเงิน

25% ต่อปี

วงเงินบัตร

สูงสุด 2,000,000 บาท